[ MENU DODATKOWE ]


Lokalna Komisja Etyczna w Lublinie

« wstecz


 

 

„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”

 

 

 

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie została powołana  Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach

 

 

Jednostki podlegające Komisji:

Lokalna Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie  obsługuje użytkowników z obszaru województwa lubelskiego i podkarpackiego.

 

  1. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  2. Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  3. Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
  4. Biowet Puławy sp. z o.o
  5. Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
  6. I Wydział Lekarski z Oddziałem StomatologicznymUniwersytet Medyczny w Lublinie
  7. II Wydział Lekarski z Oddziałem AnglojęzycznymUniwersytet Medyczny w Lublinie
  8. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki MedycznejUniwersytet Medyczny w Lublinie
  9. Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o ZdrowiuUniwersytet Medyczny w Lublinie
  10. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  11. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II
  12. Uniwersytet Rzeszowski Zamiejscowy Wydział Biotechnologii
  13.  Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy
  14. Wytwórnia Surowic i Szczepionek Biomed Sp. z o.o. w Lublinie
 
Doświadczenia na zwierzętach mogą być przeprowadzane tylko w placówce wpisanej do wykazu jednostek doświadczalnych oraz po uzyskaniu następujących zezwoleń:
 

1. wyznaczenia dla osób planujących i przeprowadzających doświadczenia wydane przez kierownika jednostki doświadczalnej (użytkownika);


2. zgody lokalnej komisji etycznej na przeprowadzenie doświadczenia.

 

Zwierzęta przeznaczone do doświadczeń powinny pochodzić z jednostek uprawnionych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych lub od dostawców zwierząt doświadczalnych

 

                                                                      >>> wykaz jednostek<<<