[ MENU DODATKOWE ]


Ogłoszenia. Aktualności.

« wstecz

Zebrania Komisji odbywają się cyklicznie, co najmniej raz w miesiącu
 
Najbliższe zebranie: 08 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

 

Planowane terminy kolejnych zebrań:

22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)

 

Wnioski  wypełnione zgodnie z INSTRUKCJĄ wraz z kopią wyznaczeń oraz streszczeniem nietechnicznym (2 egzemplarze z kompletem podpisów, a także wersja elektroniczna obu dokumentów przesłana na adres urszula.polak@up.lublin.pl ) należy złożyć na co najmniej 7 dni przed zebraniem
Wnioski złożone w późniejszym terminie będą rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu Komisji.
 

Razem z wersją papierową wniosku Wnioskodawca powinien dostarczyć formularz potwierdzający zgodność wersji elektronicznej z papierową oraz  zgodę na przesyłanie korespondencji w formie elektronicznej  (Formularz  zgodności wersji elektronicznej z papierową oraz zgoda na korespondencję e-mailową)