[ MENU DODATKOWE ]


Oferta edukacyjna

Kierunki studiów pozytywnie ocenione przez Polską Komisję Akredytacyjną

« wstecz

 1. ekonomia – następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 2. biologia - następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 3. ochrona środowiska - następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 4. architektura krajobrazu - następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 5. rolnictwo  - następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 6. zarządzanie i inżynieria produkcji - następna ocena w roku akademickim 2017/2018
 7. ogrodnictwo - następna ocena w roku akademickim 2016/2017
 8. zootechnika - następna ocena w roku akademickim 2015/2016
 9. technika rolnicza i leśna -  następna ocena w roku akademickim 2014/2015
 10. weterynaria - następna ocena w roku akademickim 2014/2015
 11. biotechnologia – pozytywna ocena instytucjonalna
 12. technologia żywności i żywienie człowieka – pozytywna ocena instytucjonalna
 13. towaroznawstwo - następna ocena 2019/2020


Pozostałe kierunki studiów będą oceniane zgodnie z harmonogramem pracy Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

W dniach 8-10 maja 2013 r. dokonana została ocena instytucjonalna na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii.
Zgodnie z Uchwałą nr 619/2013 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie oceny instytucjonalnej na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii wydało ocenę pozytywną. Następna ocena Wydziału nastąpi w roku akademickim 2019/2020.
 

***

 

Uchwały Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej:

 

 


 

[ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ]