CTT   Centrum Transferu Technologii
Menu

ul. Akademicka 13 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel. 81 445 62 51, e-mail: komercjalizacja@up.lublin.plZgłoszenia patentowe

« wstecz

     

ZGŁOSZENIA WNIOSKÓW

o udzielenie patentu na wynalazek  / prawa ochronnego na wzór użytkowy

(zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej)  

 

Nazwa wynalazku

Nr zgłoszenia/ rodzaj

 

Data zgłoszenia

Imiona i Nazwisko twórcy lub twórców z jednostki organizacyjnej uczelni
Jednostka organizacyjna uczelni
Uprawniony
Sposób produkcji kwasu bursztynowego oraz pożywka bakteryjna do produkcji kwasu bursztynowego

406487 patent

 

Data zgłoszenia

2013-12-13

mgr Marcin Podleśny

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

mgr Jakub Wyrostek

mgr Tomasz Czernecki

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie
Nowe analogi 2-(2,4-dihydroksyfenolo)-3'H-spiro[benzo[d][1,3]tiazyno-4,1'-izobenzofuran]-3'-onu oraz sposób ich otrzymywania.

406796 patent

 

Data zgłoszenia

2014-01-07

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy
prof. dr hab. Joanna Matysiak
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Przemysłu Organicznego Warszawa
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej Wrocław
Środek do poprawy właściwości gleb lekkich oraz zastosowanie środka do poprawy właściwości gleb lekkich

 

407532 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

 prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób wytwarzania sztucznej gleby

 

407533 patent

 

Data zgłoszenia

2014-03-14

 

  prof. dr hab Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab Grażyna Żukowska
prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta
 Wydział Agrobioiżynierii  Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Preparat do zastosoawania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół

 

408774 patent

 

Data zgłoszenia

2014-07-07

 

dr hab. Grzegorz Borsuk Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Chemi Organicznej PAN
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Piec tunelowy

 

408308 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski

dr inż Dariusz Plichta

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Suszarnia tunelowa

 

408309 patent

 

Data zgłoszenia

2014-08-28

 

prof. dr hab. Marek Kuna Broniowski Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina przeróbczych odpadów górniczych do aplikacji do gleby lekkiej

 

410743

patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
 
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Mieszanina odpadów do poprawy właściwości gleby lekkiej i poprawy jej właściwości produkcyjnej

 

410744 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
dr hab. Grażyna Żukowska
dr Marta Bik - Mołodzińska
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób rekultywacji wyrobisk po eksploatacji surowców do budownictwa drogowego

410745 patent

 

Data zgłoszenia

2014-12-22

 prof. dr hab. inż. Stanisław Baran
prof. dr hab. Marian Wesołowski
Wydział Agrobioiżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stanowisko do badań udarowych

 

410974 patent

 

Data zgłoszenia

2015-01-16

dr inż. Paweł Kołodziej
dr inż. Marek Boryga
prof. dr hab. Krzysztof Gołacki
Wydział Inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

System do prowadzenia oceny stanu wytrzymałościowego kości oraz sposób prowadzenia oceny

 

413247

patent

 

Data zgłoszenia

2015-07-23

prof. dr hab. Andrzej Stępniewski

Wydział Inżynierii

Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób otrzymywania środka poprawiającego właściwości gleby

413584

patent

 

 

Data zgłoszenia 2015-08-18

 - Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób rekultywacji składowiska odpadów powiertniczych

413594

patent

 

Data zgłoszenia

2015-08-19

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynierii Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Kruszywa Niemce S.A.
Sposób obróbki ziemniaków do celów gastronomicznych

 

413795

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

dr hab. Zbigniew Kobus

dr hab. Jacek Mazur

prof. dr hab. Kazimierz Zawiślak

Wojciech Matecki

Wydział Inżynierii Produkcji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, MEGA Sp. z o.o. Bełżyce

Mobilna instalacja do oczyszczania ścieków i wód z fosforu

413796

patent

 

 

Data zgłoszenia

2015-09-02

 

dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski

Robert Kufel

prof. dr. hab. Tadeusz Siwiec

prof. dr hab. inż. Stanisław Baran

prof. dr hab. Andrzej Marczuk

mgr inż. Aneta Pytka

dr inż. Magdalena Gizińska-Górna

dr inż. Michał Marzec

Wydział Inżynierii Produkcji, Wydział Agrobioinzynierii

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, SGGE Warszawa, CERAMIKA KUFEL Robert Kufel
Instalacja do akumulowania energii cieplnej

 

414224

patent

 

Data zgłoszenia

2015-09-30

dr Wojciech Płaska

prof. dr hab. Stanisław Płaska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

Preparaty roślinne do zastosowania w leczeniu nosemozy u pszczół i poprawności ich odporności

 

415155

patent

 

Data zgłoszenia 2015-12-07

dr hab. Grzegorz Borsuk

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Uniwersytet Jagielloński

 

Sposoby identyfikacji jagniąt syntetycznych linii BCP i SCP o przydatnym w hodowli składzie tkanowym tłuszczu

 

415440

patent

 

Data zgłoszenia

2015-12-21

dr Monika Greguła-Kania

prof. dr hab. Tomasz Gruszecki

dr hab. Andrzej Junkuszew

dr Wiktor Bojar

Wydział Bilogii i Hodowli Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN

 

Układ płynnej regulacji mocy mikrofal zwłaszcza w  mikrofalowych urządzeniach grzewczych z zasilaniem tranformatorowym

 

415754 patent

 

Data zgłoszenia

2016-01-11

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

dr Piotr Makarski

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania płynu szczelinującego ze ścieków powstających przy wydobyciu gazu łupkowego

 

415910

patent

 

Data zgłoszenia

2016-01-26

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

Wydział Agrobioinżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytt Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania płynów wiertniczych ze ścieków powstających przy wydobywaniou gazu łupkowego

 

 415911

patent

 

Data zgłoszenia 2016-01-26

 

 

 

prof. dr hab. Stanisław Baran

dr hab. Grażyna Żukowska

 

 

 

 

 

 Wydział Agrobioinżynierii Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Filtr do uzdatniania i oczyszczania wody

 

 

416061

patent

 

Data zgłoszenia

2016-02-08

dr hab. Dariusz Góral

prof. dr hab. Franciszek Kluza

mgr inż. Piotr Niekonieczny

 Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Sposób wytwarzania chleba mieszanego

 

 

416138

patent

 

Data zgłoszenia

2016-02-15

 dr hab. Renata Różyło

 

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Adaptacja do wgłębnego wysiewu nawozów do kultywatora ścierniskowego albo podorywkowego

 

416657

patent

 

Data zgłoszenia

2016-03-29

mgr inż. Paweł Gierasimiuk

Wiesław Gryn

Andrzej Gryn

prof. dr hab. Edward Pałys

dr hab Piotr Kraska

dr Mieczysław Bojarczyk

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Biodegradowalna siatka do zabezpieczenia wierzchniej warstwy gleby

 

417261 patent

 

Data zgłoszenia

2016-05-16

dr hab. Sławomir Kocira

Krzysztof Kapela

Marek Gugała

Krystyna Zarzecka

Marek Niewęgłowski

Anna Kocira

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
System stabilizacji sił gięcia i prostowania w giętarko - prostowarce

 

417911

patent

 

Data zgłoszenia 2016-07-11

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie
System zdalnej kontroli paneli fotowoltaicznych

 

417914

patent

 

Data zgłoszenia

2016-07-21

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Para oligonukleotydowych starterów do wykrywaniagenu karłowatości Dw2 i sposób identyfikacji molekularnej genu Dw2 warunkującego dominującą karłowatość żyta (Secale cereale L.)

417771

patent

 

Data zgłoszenia

2016-06-30

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Katarzyna Molik

Edyta Pawłowska

Mirosław Tyrka

Justyna Buczkowicz

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania genu karłowatości Dw9 i sposób wykrywania recesywnego genu karłowatości Dw9 w roślinach żyta (Secale cereale L.)

418391

patent

 

Data zgłoszenia

2016-08-19

dr Agnieszka Grądzielewska

Paweł Milczarski

Mirosław Tyrka

 Wydział Agrobioinżynierii  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie / Politechnika Rzeszowska
Belka opryskowa opryskiwacza polowego

 

419095

patent

 

Data zgłoszenia

2016-10-13

mgr inż. Marek Milanowski

mgr Alaa Kamel Subr

prof. dr hab. Józef Sawa

dr hab. Stanisław Parafiniuk

dr hab. Sławomir Kocira

Bruno Huyghebeart

 

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Wallon Agriculture Reasearch Centre Belgia
Model elektrowni wiatrowej

419213

patent

 

Data zgłoszenia

2016-10-21

dr Krzysztof Kornarzyński

mgr inż. Piotr Ścibak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccina striiformis oraz sposób jego wykrywania

 

419483

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybiwego pszenicy Puccina striiformis oraz sposób jego wykrywania

 

419494

patent

 

Data zgłoszenia 2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mrg inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

 

419482

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

 

419488

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Blumeria graminis oraz sposób jej wykrywania

419489

patent

 

Data

zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz

 

419485

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery oligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jej wykrywania

419486

patent

 

Data

zgłoszenia

2016-11-17

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Startery aligonukleotydowe do wykrywania patogena grzybowego pszenicy Puccinia recondita oraz sposób jej wykrywania

419487

patent

 

Data zgłoszenia

2016-11-17

 

dr Adam Kuzdraliński

mgr Anna Kot

mgr inż. Hubert Szczerba

dr Michał Nowak

Michał Muzyka

Michał Lechowski

mgr Agnieszka Ostrowska

Marta Muszyńska

prof. dr hab. Zdzisław Targoński

 

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ciągnik rolniczy o rozdzielonej hybrydowej trakcji napędu na cztery koła

420593

patent

 

Data zgłoszenia

2017-02-20

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab.Izabela Kuna-Broniowska

 

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bezpieczna metoda podawania substancji ślimakom w formie iniekcji

420665

patent

 

Data

zgłoszenia

2017-02-27

 

 

dr Jerzy Ziętek

dr hab. Łukasz Adaszek

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sposób stymulacji kiełkowania nasion

420983

patent

 

Data zgłoszenia

2017-03-24

 

dr inż. Agnieszka Starek

prof. dr hab. Agnieszka Sujak

Joanna Pawłat

Piotr Terebun

Michał Kwiatkowski

Jarosław Diatczyk

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Politechnika Lubelska
Sposób stymulacji kiełkowania nasion

420982

patent

 

Data

zgłoszenia

2017-03-24

 

dr inż. Agnieszka Starek

Joanna Pawłat

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Politechnika Lubelska
Sposób stymulacji kiełkowania nasion

420981

patent

 

Data zgłoszenia

2017-03-24

 

dr inż. Agnieszka Starek

Joanna Pawłat

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Politechnika Lubelska
Kompozycja do zwalczania infekcji grzybiczych

421946

patent

 

Data

zgłoszenia

2017-06-19

 

prof. dr hab. Andrzej Niewiadomy

dr Arkadiusz Matwijczuk

dr Grzegorz Czernel

 

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii / Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej / Instytut Przemysłu Organicznego
Dwie pary oligonukleotydowych starterów do wykrywania obecności alleli dominującego lub recesywnego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w genomie owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) kombinacja dwóch par starterów oraz sposób wykrywania układu alleli genu Pc39

422535

patent

 

Data zgłoszenia

2017-08-11

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa

Wydział Agrobioinżynieriii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania obecności allelu recesywnego genu Pc39 odporności na rdzę koronową w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.)

422536

patent

 

Data zgłoszenia

2017-08-11

 

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa

 Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Para oligonukleotydowych starterów do wykrywania obecności allelu progresywnego genu odporności na rdzę koronową Pc39 w roślinach owsa zwyczajnego (Avena sativa L.)

422537

patent

 

Data zgłoszenia

2017-08-11

dr Edyta Paczos-Grzęda

mgr Sylwia Sowa

 Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Fantom do wizualizacji rozkładu temperatury

423154

patent

 

Data

zgłoszenia

2017-10-13

 

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w lublinie
Fantom do określania przestrzennego rozkładu temperatur wewnątrz organizmu poddawanego nagrzewaniu niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, zwłaszcza dla hipertermii

423155

patent

 

Data zgłoszenia

2017-10-03

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dwupaliwowy układ zasilania silników spalinowych z zapłonem samoczynnym mieszaniną oleju napędowego i gazu LPG albo CNG

423304

patent

 

Data zgłoszenia

2017-10-30

 

prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

prof. dr hab. Izabela Kuna-Broniowska

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Szczepy bakterii z rodzajów Lactobacillus i Fructobacillus wyizolowane z przewodu pokarmowego pszczół miodnych do zastosowania w zwalczaniu i zapobieganiu chorób pszczół oraz preparaty probiotyczne na bazie takich szczpów bakterii

423363

patent

 

Data zgłoszenia

2017-11-06

prof. dr hab. Grzegorz Borsuk

Aneta Ptaszyńska

Wanda Małek

Mirosław Grzęda

Magdalena Wicha

Artur Pachla

Wydział Biologii, Hodowli Zwierząt i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej / Biowet Sp. z o.o.
Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia

423502

patent

 

Data zgłoszenia

2017-11-20

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr Michał Pluta

Wydział Biologii, Hodowli Zwierząt i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bieżnia do badań koni zaprzęgowych w warunkach zmiennego obciążenia

423503

patent

 

Data zgłoszenia

2017-11-20

dr hab. Ryszard Kolstrung

dr Michał Pluta

Wydział Biologii, Hodowli Zwierząt i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
         
Komora do sterylizacji materiałów ziarnistych

 

125446

wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2016-08-05

dr inż. Jacek Mazur
prof. dr inż. Marian Panasiewicz
dr inż. Paweł Sobczak

prof. dr hab.Kazimierz Zawiślak

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zestaw uprawowy

 

125856

wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2016-12-15

dr hab. Sławomir Kocira

Krzysztof Kapela

Marek Gugała

Krystyna Zarzecka

Marek Niewęgłowski

Anna Sikorska

Anna Kocira

Urszula Magala-Tobała

Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bieżnia do badań koni i kuców

126799

wzór użytkowy

 

Data zgłoszenia

2017-11-20

dr Michał Pluta

dr hab. Ryszard Kolstrung

Wydział Biologii,Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie